Råstof logo

Moder Jord på Herrens Mark

Et er at forsøge at gemme CO2 fra energiproduktion og industrivirksomheder i underjordiske hulrum. Denne artikel handler om, hvordan en mindsket jordbearbejdning kan øge kulstofindholdet i jorden.

Et udemokratisk misfoster

Torsdag d. 4. april tilkendegav samtlige partier i Folketinget, at de ønsker reform af EURATOM-traktaten. Kritik af traktaten har været rejst i Folketinget gennem årtier og flere revisionsforslag er blevet fremsat. Beslutningen kommer i rette tid, eftersom EU-kommissionen netop har offentliggjort et udspil om traktatens fremtid.

Vindkraft versus atomkraft

Utallige gange er vi i VedvarendeEnergi blevet stillet spørgsmålet: Hvor lang tid tager det før en vindmølle har produceret den mængde energi, der opvejer den CO2, der blev brugt til at fremstille den? Og tilsvarende spørgsmål er blevet stillet om et atomkraftværk. Her er svarene.

Energi til en ø

Hvis Naturstyrelsen på Livø i praksis kan vise, at det kan lade sig gøre at være selvforsynende med energi uden at være tilkoblet det globale net på fastlandet, vil der være store muligheder for at kunne sælge erfaringerne til andre øer over hele verden.

Sass satser på det lysegrønne håb

Er stenlagre svaret på fremtidens energiudfordringer, når de fossile råstoffer er udfaset og solceller og vindmøller har overtaget elektricitetsproduktionen? Foreløbig er lagring af energi i stenlagre i forsøgsfasen.

Skimmel i huset

Grundig udluftning et par gange dagligt plejer at klare problemet med skimmelsvampe i huset. Mange boligejere glemmer, at den naturlige ventilation forsvinder, når isolering gør huset tæt. Dermed stiger luftfugtigheden i boligen, og risikoen for skimmelsvamp øges.

Ellen sender færgefarten ud på den grønne bølge

På Ærø knokles der i øjeblikket på, at el-færgen Ellen kan blive klar til at stævne ud af Søby Havn. Der er høje forventninger til Danmarks første nybyggede el-færge, og den er samtidig med til at male et grønnere billede af fremtidens færgefart i en ellers sort transportsektor.

Om at opfinde det varme vand

Kan en væsentlig del af vandet til fjernvarme hentes fra undergrunden? Kan geotermi overtager olien, gassen og kullets plads i energisystemet?

Atomkraftværker eller vindmøller?

Ganske ofte bliver vi i VedvarendeEnergi stillet spørgsmålet: Hvor megen energi går der til at producere en vindmølle i forhold til hvor meget energi, der går til at producere et atomkraftværk.

Når dataskyen flytter ind

Grønne Danmark er blevet en magnet for nogle af verdens største tech-virksomheder, der de kommende år bygger gigantiske datacentre flere steder i landet. Alt imens det vækker stolthed og forventning om vækst og arbejdspladser, udfordrer det tårnhøje elforbrug også Danmarks grønne omstilling.

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.