Råstof logo

BØGER – Klimaets Kommunale Tilstand

Af Troels Knudsen

Kommunerne spiller en central rolle i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. Alligevel er emnet generelt underbelyst i den offentlige debat, hvor fokus primært har været på nationale klimamål. Det forsøger bogen ”Klimaets Kommunale Tilstand” at gøre op med. Bogen er bygget op om det paradoks, at danske kommuner ikke er underlagt nogen regulering fra statens side, men trods det spiller klimapolitik en udpræget rolle i de fleste kommuner.

Motivation for klimapolitik

Et interessant aspekt i bogen er kommunernes motivation for at føre en (ambitiøs) klimapolitik. Ikke overraskende er de to primære årsager at opnå energi- og omkostningsbesparelser samt at brande kommunen som en ”grøn” kommune i håb om at tiltrække nye borgere og virksomheder. Man skal helt ned på femtepladsen for at finde bevæggrunden, som kommer i kraft af at efterleve et pres fra borgerne, som kun 5% af kommunerne ser som den primære motivation.

Grøn medborger

At kommuner ikke føler et pres fra borgerne, betyder ikke, at de ikke støtter klimatiltag. Men ifølge såvel embedsmænd som politikere, der er blevet interviewet i bogen, står andre prioriteter højere på dagsordenen hos borgerne. Paradoksalt nok stemmer det ikke overens med en anden undersøgelse, der ligeledes er foretaget i forbindelse med bogen, hvor over halvdelen af borgerne efterlyser mere handling fra politisk side i den pågældende kommune.

Klimapolitik 1.0

De fleste klimatiltag i kommuner har hidtil været baseret på det, de i bogen kalder ”klimapolitik 1.0”. Her er klimatiltag fokuseret på enkeltstående projekter, som primært er baseret på frivillig indsats. Eksempelvis har flere kommuner valgt at lave et erhvervsnetværk, hvor virksomheder kan få rådgivning til en mere bæredygtig produktion. Bogen kommer med flere eksempler på inddragelse af borgere, som ønsker at nedbringe deres CO2-udslip.

At nå til klimapolitik 2.0

Bogen slutter med en række anbefalinger til, hvordan klimaindsatsen kan få langt større gennemslagskraft i kommunerne. Det kræver især en større koordinering internt og på tværs af kommunerne, samt en større grad af forpligtelser, som initieres fra statens side. Et eksempel fra bogen er Ida Aukens (R) Affaldsstrategi fra 2013, der satte nogle klare rammer og mål for affald, som kommunerne kunne imødekomme på hver sin måde. Uden sådanne tiltag fra statens side, risikerer kommunerne at drukne i små frivillige klimaprojekter, som ikke batter nok på vejen mod et bæredygtigt samfund.

Jens Hoff og Mikkel Giver Kjer. 138 sider. Kr. 250. DJØF-Forlag, 2017.

Relaterede artikler

Energiunionen: Ét puslespil og 28 brikker Energiunionen er et afgørende element i implementeringen af Paris-aftalen og for en samlet grøn omstilling. Samtidig er de energipolitiske forventning...
Grønland: Sporene fra Project Iceworm Hvor skal det radioaktive materiale fra den amerikanske base på Grønlands indlandsis opbevares?
Bogotas transport og det globale spøgelse I Colombias hovedstad Bogota har man gjort alt det rigtige: Oprettet 340 km cykelstier, indført begrænsninger af biltrafikken i myldretiden, bilfrie s...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.