Råstof logo

At verden er ulige, står tydeligt i infografikken fra The Guardian. Foto: Wikimedia.

Klimakrisens verdenskort viser en skæv verden

Af Laura Katholm Olsen

Hvilke dele af verden bærer hovedansvaret for klimakrisen? Hvor udledes der mest CO2 pr. indbygger? Og hvem er mest sårbare over for klimaforandringer? Tjek denne interaktive klimagrafik ud og bliv klogere på klimakrisens verdenskort.

De fleste af os er klar over, at vi i Vesten historisk set bærer hovedansvaret for den klimakrise, vi befinder os i. Årsagerne er naturligvis den industrielle samfundsudvikling og vores tiltagende høje levestandarder. Og vi ved, at Kina er blandt de lande, hvis befolkningstal og økonomi har været i hastig fremmarch de senere år, hvilket blandt andet har betydet, at Kina nu er verdens største udleder af CO2.

Men vil du gerne have udvidet og præciseret din viden, så kan du her gå på opdagelse i de globale statistikker i den såkaldte ”Carbon Map”, som er udgivet af avisen The Guardian.

Tallene bag grafikken stammer fra 2013, men giver ikke desto mindre et omfattende indblik i de globale emissioner, historik, befolkningstæthed, klimakonsekvenser og meget andet på en visuel, let forståelig måde.

Hvem har ansvaret?
I det interaktive verdenskort er der tre overordnede kategorier, du kan klikke dig ind på: ”Background” (baggrund), ”Responsibility” (ansvar) og ”Vulnerabillity” (sårbarhed).

Under ”baggrund” finder du bl.a. info om befolkning og velstand. Bliver et kontinent stort, når du klikker ”population” (dvs. befolkningstal), forstørres bl.a. Kina og Indien kraftigt, hvilket afspejler, at disse lande huser en stor befolkning.

Kategorien ”responsibility” viser bl.a. hvor i verden, man udvinder flest fossile brændstoffer. Mange af disse brændstoffer eksporteres til andre lande, hvor de anvendes til forskellige formål, og derfor er netop denne kategori et område, hvor ansvaret for den deraf følgende drivhusgasudledning er svært at placere entydigt. Sammenligner man verdenskortene for ”Extraction” (udvinding) og ”Consumption” (forbrug) ses verdenshandlens konsekvenser tydeligt. Godt nok udvinder Asien en hel del, men trykker man ”Consumption” (forbrug) vokser Europa dramatisk ift. størrelsen ved udvinding, og Asien skrumper i samme omgang en del ind.

USA og Europa er de historiske klimasyndere
Klikker man på ”Historical” (historisk) vises det med al tydelighed, at USA og Europa bærer det helt store ansvar for klimaets tilstand. Her er Afrika og Sydamerika derimod svundet ind til ukendelighed. Og ubalancen forstærkes, når vi ser på ”People at risk” (folk i risikozonen), hvor fortrinsvis Asien og dernæst Afrika befinder sig i en usikker situation pga. klimaforandringerne.

Til højre på siden kan du vælge at få vist bl.a. GDP (Brutto Nationalt Produkt, BNP), CO2 pr. indbygger, befolkningstilvækst og udviklingen i landenes drivhusgasudledning fra 1990-2011, hvor blandt andre størstedelen af Asien har haft den mest markante stigning.

Relaterede artikler

Slut med at sælge kritisk infrastruktur til kapita... El, vand og telefoni er fra 90erne og frem blev solgt til udenlandske investorer. Lige nu ser vi en bølge af offentlige tilbagekøb af kritisk infrast...
Tør du investere i atomkraft? Gennem hele sin levetid har atomkraftindustrien været massivt støttet af statslige midler
Leg med ild kan blive ris til egen røv Ved at afbrænde regnskoven øges CO2 i atmosfæren. Samtidig mister vi en række muligheder for at udnytte regnskovens planter til medicin og farmaceutis...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.