Råstof logo

Foto: Leiff Josefsen

Kvanefjeld

Af Hans Pedersen

Status for planerne om at bryde uran og sjældne jordarter ved Kvanefjeld i Vestgrønland.

Igennem en årrække har det australske mineselskab GMEL arbejdet på at få gang i brydning af sjældne jordarter og uran i Kuannersuit/Kvanefjeld ved Narsaq i Vestgrønland. Udover de direkte minerelaterede undersøgelser har GMEL besøgt Narsaq, der ligger blot seks kilometer fra den planlagte mine. GMEL har sponseret den lokale sportsklub og deltaget i diverse offentlige møder om en eventuel mine. GMEL har desuden indsamlet og besvaret spørgsmål fra befolkningen om miljø og sundhed i forbindelse med minedrift i området. Gennem de seneste år har GMEL forberedt en VVM-redegørelse, som led i processen frem mod en ansøgning om licens til minedrift.

Offentlig rapport inddraget

Den foreløbige VVM-rapport blev udleveret til DR sidste år og var dermed offentlig. Kort tid efter blev denne offentliggørelse imidlertid truffet tilbage. Da der er en række punkter som seks miljøorganisationer – her iblandt VedvarendeEnergi – gerne vil have diskuteret, valgte vi at offentliggøre vores kritikpunkter den 10. marts, således at vores synspunkter har mulighed for at indgå i den endelige VVM-rapport, som er planlagt til at skulle komme efteråret 2017.

Undervurderinger

De seks miljøorganisationer har samarbejdet med Jan Willem Storm van Leeuwen, der er hollandsk ekspert i teknologivurdering af energisystemer. Han fremhæver, at GMEL lægger planer for uranminedrift i 37 år, hvilket blot svarer til brydning af en tredjedel af den mængde malm, der er i området. Det betyder, at minens levetid snarere er hundrede år.

Van Leeuwens beregninger viser, at mængderne af tailings (mineaffald med for ringe lødighed, red.) er ti gange større end det, der er beregnet i VVM-udkastet, hvilket er langt mere end kapaciteten i Taseq-søen, der er planlagt til depot.

Selve placeringen af tailings i Taseq-søen er problematisk, da et kig på landkortet viser afvanding til Narsaq elv med deraf følgende radioaktiv forurening af hele lokalområdet.

Den foreløbige VVM-rapport blev udleveret til DR sidste år og var dermed offentlig. Kort tid efter blev denne offentliggørelse imidlertid truffet tilbage.

Forkert diskussion

Det danske Folketing vedtog i 1985, at Danmark ikke skal have atomkraft. Alligevel tilbyder den danske regering at varetage kontrol med en eventuel eksport af uran fra Kvanefjeld. Det svarer til at forære en pyroman en æske tændstikker. Det grønlandske landsstyre bør diskutere for og imod anvendelse af uran frem for et konkret projekt.

De seks miljøorganisationer er: Avataq (Grønlands natur- og miljøforening), URANI NAAMIK/NEJ TIL URAN, NOAH, Det Økologiske Råd, VedvarendeEnergi, Nuup Kangerluata Ikinngutai/Nuuk Fjords Venner.

Læs pressemeddelelsen på VedvarendeEnergis hjemmeside www.ve.dk.

Hans Pedersen er redaktør af RÅSTOF

Relaterede artikler

Slut med at sælge kritisk infrastruktur til kapita... El, vand og telefoni er fra 90erne og frem blev solgt til udenlandske investorer. Lige nu ser vi en bølge af offentlige tilbagekøb af kritisk infrast...
Tør du investere i atomkraft? Gennem hele sin levetid har atomkraftindustrien været massivt støttet af statslige midler
Leg med ild kan blive ris til egen røv Ved at afbrænde regnskoven øges CO2 i atmosfæren. Samtidig mister vi en række muligheder for at udnytte regnskovens planter til medicin og farmaceutis...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.