Råstof logo

Spanske Menorca er én af de 26 energiøer i Europa. Foto: http://www.cime.es

Øer er fakkelbærere i grøn omstilling

Af Josefine Aude Raas

Nu har Europa-Kommissionen søsat et nyt projekt: et energi-ø-sekretariat, som har til formål at støtte europæiske øer med bæredygtig omstilling og grøn energi. 26 øer er udvalgt, og de skal hver især stå som fakkelbærere og inspiration for resten af verden.

26 øer i Europa fra nord til syd skal nu bane vejen i den grønne omstilling ifølge Energi-ø-sekretariatet, som Europa-Kommissionen står bag. Rådet skal støtte og hjælpe de 26 øer med en bæredygtig omstilling af øernes energisystemer.

Energi-ø-sekretariatet forklarer, at der har været en forøget opmærksomhed fra EU’s side på øer som meget særlige aktører i den grønne energitransition.

Europa-Kommissionen har valgt at fokusere på europæiske øer, da der er stor diversitet blandt disse, og de har fokus på forskellige energiløsninger. I første omgang er der valgt 26 øer, hvor 6 af disse, Aran-øerne (Irland), Cres-Lošinj (Kroatien), Sifnos (Grækenland), Culatra (Portugal), Salina (Italien) og La Palma (Spanien), skal udvikle en energiplan inden sommeren 2019. De resterende øer skal gøre dette inden sommeren 2020.

Inspiration til andre EU-øer og resten af verden
De 26 øer er alle en form for ’test-øer’ eller ’inspirationsøer’, som viser et stort potentiale i den grønne omstilling.

Efter en snak med sekretariatet fortæller de, at de 26 øer og arkipelager er blevet udvalgt ud fra deres potentiale til at inspirere andre EU-øer. De dækker en lang række kontekstmæssige forhold (beliggenhed, størrelse, klimaforhold, befolkning, kobling med fastlandet) og modenhed, når det kommer til en grøn energiovergang.

De går forrest som banebrydende øer og inspiration til resten af verden i kampen for klimaet, og sekretariatet støtter dem med teknisk support, aktiviteter inden for kapacitetsopbygning og netværksmuligheder (). Øerne har blandt andet fokus på vedvarende energiproduktion, energieffektivitet og grønne transportløsninger. De vedvarende energikilder er som oftest vind, sol og vand. De fleste er stadig afhængige af fossile brændstoffer og forbindelser til fastlandet for at fremskaffe nok energi, men det skal ændres nu.

Grøn energi som øens identitet
Der findes øer, hvor en lokalt drevet ren energiovergang praktisk talt er en del af øens DNA, og øer der allerede har meget specifikke mål for mindre brug af karbon, samt samfund hvor processen først starter. Ideen med udvælgelsen af disse 26 banebrydende øer er, at uanset hvilken ø i EU du er fra, vil du være i stand til at forholde dig til mindst en af deres historier, forklarer sekretariatet, og skriver de på deres hjemmeside.

Lad os tage et kig på den spanske ø La Palma, som er en af øerne, der har gjort grøn energi til en del af sin identitet, og som er kommet langt i vejen væk fra fossile brændsler. Det er i dag den grønneste af de otte Kanarieøer, men den var stærkt afhængig af import af fossile brændstoffer indtil 2014. I 2014 besluttede en gruppe lokale, at det var på tide med en ny strategi for øen, hvilket blandt andet har ført til indførelse af solpaneler. Øen er trådt ind i flere samarbejder i omstillingen til vedvarende energikilder blandt andet Smart Island Initiative, som inkluderer en energieffektivitetsplan og en bæredygtig mobilitetsplan. Det er alt sammen båret af engagerede borgere og lokale virksomheder, som ønsker at gå en grønnere fremtid i møde.

Der er ingen danske øer blandt de 26 udvalgte, hvilket er iøjnefaldende med øer som Ærø og Samsø, som i høj grad har taget den grønne omstilling til sig. Det forklarer Rune Schmidt fra Ærø Energi- og Miljøkontor til Energy Supply, at der kan være to årsager til:

”Der er ikke kommet ansøgninger fra danske øer til sekretariatet. Så om det er, fordi man ikke har været obs på muligheden, eller det er, fordi mange danske øer allerede er i gang og har fokus på grøn omstilling – enten for sig selv eller som del af den kommune de hører til – ved jeg ikke, men jeg tænker nok, det er lidt af begge dele”.

Der er mange flere øer, som har gjort et betydningsfuldt arbejde i flere årtier, og dem er sekretariatet også opsat på at støtte og arbejde sammen med.

Alle aktører skal inddrages
Sekretariatets tilgang er at arbejde sammen med lokalsamfundene for at finde ud af, hvad der fungerer bedst for dem, mens de tager hensyn til de mest effektive ressourcer på øen.

Sekretariatet forklarer videre, at de arbejder ud fra en bottom-up tilgang, som de håber, at øerne vil tage til sig. Den indebærer en involvering af alle lokale interessenter på øerne såsom myndigheder, borgere, lokale virksomheder og skoler og universiteter. Tilgangen er baseret på den erfaring, at en overgangsstrategi er mest effektiv, når alle aktører i et økosystem føler sig involveret, da det giver dem mulighed for at støtte og drive overgangen mere aktivt.

Det interessante ved de fakkelbærende øer er, at de kan vise, hvordan lokale løsninger kan fungere og ikke kun på EU-øerne, men også i samfund på fastlandet og på øerne i resten af verden, og det er derfor, at projektet er sat i søen med Energi-ø-sekretariatet.

Fakta:
De øvrige 20 udvalgte øer:

 • Hvar, Kroatien
 • New Caledonia, Frankring
 • Pantelleria, Italien
 • A Illa de Arousa, Spanien
 • Brač, Kroatien
 • Kreta, Grækenland
 • Azores, Portugal
 • Gotland, Sverige
 • Korčula, Kroatien
 • Samos, Grækenland
 • Ibiza, Spanien
 • Öland, Sverige
 • Kökar, Finland
 • Cape Clear, Irland
 • Mallorca, Spanien
 • Orkney, Skotland
 • Marie-Galante, Frankrig
 • Favignana, Italien
 • Menorca, Spanien
 • ‘Off-Grid Scottish Islands Consortium’, Skotland

 Fakta:
Clean Energy for EU Islands-initiativet

 • Initiativet er en del af Clean Energy for All Europeans-pakken, som skal skabe en langsigtet ramme for at hjælpe øerne med at skabe deres egne bæredygtige og billige energikilder.
 • Initiativet blev lanceret i maj 2017 på Malta, da Europa-Kommissionen og 14 EU-lande, inklusive Danmark, underskrev en politisk erklæring.
 • Clean Energy for EU Islands-sekretariatet har til formål at yde omfattende vejledning til øer om, hvordan man kan starte og fremme en grøn og bæredygtig omstilling af energisystemet.

Der har været en forøget opmærksomhed fra EU’s side på øer som meget særlige aktører i den grønne energitransition.

Josefine Aude Raas er freelance journalist for RÅSTOF

Relaterede artikler

Slut med at sælge kritisk infrastruktur til kapita... El, vand og telefoni er fra 90erne og frem blev solgt til udenlandske investorer. Lige nu ser vi en bølge af offentlige tilbagekøb af kritisk infrast...
Tør du investere i atomkraft? Gennem hele sin levetid har atomkraftindustrien været massivt støttet af statslige midler
Leg med ild kan blive ris til egen røv Ved at afbrænde regnskoven øges CO2 i atmosfæren. Samtidig mister vi en række muligheder for at udnytte regnskovens planter til medicin og farmaceutis...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.