Råstof logo

Det efterspørgslen på fossil energi, der er skyld i klimakrisen. Siger olieselskaberne. Foto: Wikimedia

Olieselskaberne er klimakrisens hovedaktører

Af Hans Pedersen

Synspunkt:

”De store forureneres mesterstykke var at tørre klimakrisen af på dig og mig.” Sådan siger debattøren George Monbiot i The Guardian 9. oktober. Hans hovedsynspunkt er, at de store olieselskaber vidste godt, hvad der ville ske. Men ”de skabte et system, der fritog dem for ansvaret.”

Til dato har de 20 største olieselskaber sendt 35% af den menneskeskabte CO2 ud i atmosfæren siden 1965. Netop det år forudsagde præsidenten for American Petroleum Institute, at udslippet af CO2 ville skabe ”markant klimakrise” omkring år 2000. Samtidig startede de selvsamme oliefirmaer en massiv kampagne, der på alle måder skulle dæmme op for modstanden mod olieselskaberne. Der blev postet milliarder i tænketanke og betalt for at NGO-er skulle markedsføre olieselskabernes synspunkter.

Monbiot refererer til en artikel i Nature, der forudsiger, at vi ikke kan holde os under 1,5 grader Celcius-grænsen med mindre vi bryder lænkningen til olieindustrien og deres produkter.

Monbiot hæfter sig ved, at det smarteste kneb, oliefirmaerne har mestret, er at argumentere med, at det er forbrugerne, der vil have de mange varer, at det er forbrugerismen og dermed os allesammen, der er skyld i klimakrisen.

Allerede dagen efter debatindlægget blev bragt i The Guardian, har det medført 1323 læserindlæg. Men det er vanskeligt at mobilisere forbrugere, der er oppe imod så generelle mål. Det er langt nemmere med mere afgrænsede mål. At forbruge er en individuel handling. Modstanden kræver, at vi rotter os sammen.

Kilde: The Guardian 9. oktober 2019

”Til dato har de 20 største olieselskaber sendt 35% af den menneskeskabte CO2 ud i atmosfæren siden 1965”.

Hans Pedersen er redaktør af RÅSTOF.

Relaterede artikler

Slut med at sælge kritisk infrastruktur til kapita... El, vand og telefoni er fra 90erne og frem blev solgt til udenlandske investorer. Lige nu ser vi en bølge af offentlige tilbagekøb af kritisk infrast...
Tør du investere i atomkraft? Gennem hele sin levetid har atomkraftindustrien været massivt støttet af statslige midler
Leg med ild kan blive ris til egen røv Ved at afbrænde regnskoven øges CO2 i atmosfæren. Samtidig mister vi en række muligheder for at udnytte regnskovens planter til medicin og farmaceutis...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.