Råstof logo

Om RÅSTOF

RÅSTOF – magasinet for vedvarende energi & miljø, udgives af miljøorganisationen VedvarendeEnergi. Magasinet udkommer 6 gange om året: Alle gange i en digital version. RÅSTOF beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale. Desuden dækker vi historier om organisationens egne projekter og aktiviteter.  Vores artikler spænder over reportager, synspunkter, nyhedshistorier, interviews, baggrundsartikler, bogomtaler med mere.

RÅSTOFs historie

Fra 1975 til 2011 var RÅSTOF (tidligere hed det Vedvarende Energi & Miljø) et blad, der fungerede som medlemsorgan for VedvarendeEnergi samt Landsforeningen Økologisk Byggeri (LØB). Tidsskriftets ambition var at sætte dagsordener til fremme af energibesparelser, vedvarende energi og økologisk byggeri.

I 2011 besluttede redaktionen, at Vedvarende Energi & Miljø skulle ændre form og blive til et magasin. Første nummer af magasinet Vedvarende Energi & Miljø udkom den 10. februar 2012. Magasinet udkom 5 gange om året plus et ekstra særnummer. Magasinet blev suppleret af et nyhedsbrev, som udkom 6 gange om året.

I begyndelsen af 2013 skiftede magasinet navn til det nuværende RÅSTOF – magasinet for vedvarende energi & miljø. Magasinet har stadig fokus på energi og miljø, men beskæftiger sig i højere grad med udnyttelsen af råstoffer, energiforsyning og klimaforandringer.

Om VedvarendeEnergi

VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at alle kan gøre en konkret forskel for en bæredygtig verden. Der skal handles nu – i vores egen hverdag og på politisk plan.
Klimaforandringerne kender ingen grænser. Derfor er VedvarendeEnergis indsats både lokal, national og international. Vores aktiviteter spænder fra miljøgrupper på danske ungdomsuddannelser, energivejledning af husejere til udviklingsprojekter i Afrika.

Raastof_16-1

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.