Råstof logo

Smart Island Bornholm

Af Ejvin Beuse

Bornholm er velegnet til at afprøve det intelligente el-net i fuld skala. Solcellernes indpasning på private hjem, offentlige bygninger og erhverv er ved at være analyseret som del af smart grid-teknologien.

Både globalt og nationalt forbruger vi mere og mere energi, samtidig med at vi af miljøhensyn skal omstille energiproduktionen til fossilfri energi. Og her er Smart-grid-teknologien efter manges mening én af løsningerne.

Og i Danmark har vi gode forudsætninger for, at være med til at præge denne udvikling, men vi er afhængige af praktiske forsøg. Her kommer Bornholm ind i billedet. Og der er mange gode grunde til, at Bornholm er valgt som test-ø, og at det er attraktivt, at lave fuldskala forsøg på øen.

  • Bornholm kan på grund af beliggenheden isolere elforsyningen fra andre elnet, hvilket giver et præcist datagrundlag.
  • 75% af den strøm, som produceres på Bornholm og 45% af den strøm, der bliver brugt kommer fra vind, sol og biomasse.
  • Den store andel af vedvarende energi i elnettet gør Bornholm til unik test-facilitet for intelligente elnet.
  • Bornholm udgør ca. 1% af Danmark og 0,2‰ af Europa, hvilket gør det let at sammenligne data.
  • Bornholm er et komplet ”minisamfund” med hospital, skoler, huse, arbejdspladser, familier, etc.

PV Island Bornholm

Projektet ”Photo Voltaic Island Bornholm” (PVIB) er gennemført af en række institutioner* med speciale i installation af solceller på bygninger, og med indpasning af solceller i elforsyningen. Projektet har fået tilskud af ForskVE-puljen, som administreres af energinet.dk, og har løbet i perioden 1. juli 2010 frem til 1. juli 2016.

Indsatsen har været organiseret i tre faser med hver sit fokusområde. Fase I har været koncentreret omkring opsætning af solcelleanlæg på private huse. Fase II har omfattet solcelleanlæg på offentlige bygninger, og endelig har fase III været rettet mod erhverv.

Den oprindelig målsætning var, at der blev opsat solceller med en samlet effekt på 5 MW svarende til ca. 10% af Bornholm maksimale el-effekt. Men dette mål er i løbet af projektet blevet ændret til 7,5 MW, som så også er blevet det samlede endelige resultat.

 

Fordelt på de tre indsatsområder ser det endelige således ud:

  • Private: 316 anlæg med en samler effekt på 1,7 MW
  • Kommunale anlæg: 15 stk. med i alt 0,6 MW
  • Erhvervsvirksomheder: 11 anlæg på i alt. 0,7 MW.

Altså en samlet installeret effekt som direkte resultat af projektet på 3 MW, for de anlæg som har modtaget økonomisk støtte fra projektet.

Hertil kommer en betydelig afledt effekt, idet projektets mange aktiviteter direkte eller indirekte har initieret godt og vel en ligeså stor solcelleeffekt. Den oprindelig målsætning var, at der blev opsat solceller med en samlet effekt på 5 MW svarende til ca. 10% af Bornholms maksimale el-effekt. Men dette mål er i løbet af projektet blevet ændret til 7,5 MW, som så også er blevet det endelige samlede resultat ved udgangen af 2015.

Alle forsyningsselskaberne på Bornholm deltager i projektet »Demonstration af strategisk energiplanlægning på Bornholm som afgrænset ø-samfund«. Samarbejdet skal sikre, at Bornholm bliver CO2-neutral i 2025

Solceller i en brydningstid

Ved projektets start i 2010 var solcellelandskabet i Danmark overskueligt og stabilt. Men sådan skulle det ikke vedblive at være. Med prisfald på anlæg, indførelse af virksomhedsordning med afskrivning og en attraktiv nettomåleordning steg interessen for at opsætte solceller markant i løbet af 2011. Og i 2012 blev der installeret godt 70.000 anlæg svarende til knap 407 MW, i 2013 godt 29.000 anlæg svarende til godt 155 MW og i 2014 1.860 anlæg svarende til 42 MW.

Det voldsomme fald i markedet skyldes dels ændring i nettomålingsordningen sidst i 2012 fra et tidsvindue på ét år til én time, dels en serie overgangsordninger igennem 2013 og endelig usikkerheden om den Europæiske Kommissions godkendelse af de danske statsstøtteregler (PSO) ordningen og nye europæiske statsstøtteregler per 1/7 2014. Hertil kom ændrede regler for solcelleanlæg på kommunale bygninger, som i praksis gør det uinteressant at opsætte solcelleanlæg på fx skoler.

I PVIB projektet blev den oprindeligt fastlagte tilskudsprocent til private på 25 % derfor hurtigt mere gunstig end planlagt. Der blev derfor indført et varierende højeste tilskudsbeløb, men med uændret tilskudsprocent. Denne justering havde den positive effekt, at tilskudsmidlerne kom til at række noget længere end beregnet.

Bredt energisamarbejde

Alle forsyningsselskaberne på Bornholm deltager i projektet »Demonstration af strategisk energiplanlægning på Bornholm som afgrænset ø-samfund«. Samarbejdet skal sikre, at Bornholm bliver CO2-neutral i 2025.

Projektet skal give nogle af svarene på, hvordan man på Bornholm får truffet de rigtige beslutninger og foretaget de rigtige investeringer i den rigtige rækkefølge, samtidig med, at man når målsætningen.

Planen tager udgangspunkt i kommunens energistrategi ”Vejen til et mere bæredygtigt Bornholm” som rummer 12 konkrete handlingsplaner, der skal medvirke til at gøre Bornholm uafhængig af fossile brændsler i 2025. Strategien som blev færdig i 2010 er et resultat af Bornholms deltagelse i det EU støttede energiprojekt Transplan, som har omfattet et samarbejde mellem 7 øer i Østersøen og som har været koordineret af PlanEnergi.

Projektet skal endelig munde ud i en ny energistrategi for Bornholm som Regionskommunen arbejder på at opdateret og ajourføre i 2016.

*Den ansvarlige for gennemførelse og koordinering af projektet er energiselskabet EnergiMidt, som har erfaring med installation af solceller i mere end 20 år. Øvrige medvirkende i forsøgsprojektet PVIB er: Danmarks Tekniske Universitet, Bornholms Regionskommune, Energitjenesten Bornholm, Solar City Denmark, VedvarendeEnergi, Teknologisk Institut, PA Energy.

Ejvin Beuse er seniorkonsulent hos VedvarendeEnergi

Relaterede artikler

Moder Jord på Herrens Mark Et er at forsøge at gemme CO2 fra energiproduktion og industrivirksomheder i underjordiske hulrum. Denne artikel handler om, hvordan en mindsket jordb...
TV-serien om atomkraftværket i Tjernobyl: Når det ... TV-serien Chernobyl lærer os, at det ikke kun er i krig, at sandheden altid er det første offer. Her 33 år efter den værste atomkraftulykke nogensinde...
Atomkraftværker eller vindmøller? Ganske ofte bliver vi i VedvarendeEnergi stillet spørgsmålet: Hvor megen energi går der til at producere en vindmølle i forhold til hvor meget energi,...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.