Råstof logo

På sin smartphone kan man følge elpriserne og dermed vide, hvornår strømmen er billig. Foto: Berry.

Smarte forbrugere

Af Hans Pedersen

Det globale CO2-udslip skal ned. Det kan private elforbrugere medvirke til ved at spare så meget som muligt på strømforbruget. Samtidig kan man forskyde en del af elforbruget til perioder på døgnet, hvor strømmen er billig og grøn.

Flere og flere dele af det danske energiforbrug bliver lagt om til el. Samtidig flytter en række internationale datacentre til Danmark og vil fremover forbruge omkring 30% af elproduktionen. (Læs om tech-giganternes elforbrug andetsteds i magasinet)

Dansk Energi vurderer situationen således: Om 11 år skal Danmark producere over 6 gange så meget strøm fra havvindmøller som i dag, en tredjedel mere fra vindmøller på land og 16 gange så meget strøm fra solceller. Det er langt mere, end der indgår i Folketingets energiaftale fra sidste år. Den lægger op til 2-3 gange så meget havvind som i dag og sætter et loft over antallet af vindmøller på land, som reelt gør en udbygning umulig. Men en langt større udbygning er en forudsætning for, at Danmark yder sit bidrag til at leve op til målene i Paris-aftalen om at begrænse den globale opvarmning til 1,5-2 grader (Politiken 6. februar).

El til spotpris
Men der er også en anden mulighed: Med alle til rådighed stående midler at skære ned på elforbruget.

I det offentlige, i små og store virksomheder og i private husholdninger.

Dette sidste har et lille nystartet elsalgsfirma taget op på sin egen måde. Firmaet hedder BARRY og sælger strøm til indkøbspris. Firmaet tager sig således alene betalt ved et abonnement. Ideen er, at forbrugeren skal tilskyndes til radikalt at spare på elforbruget.

”Vi bygger hele fundamentet på de nye smarte elmålere,” siger Christophe Lephilibert fra BARRY. ”Vi er det eneste elsalgsselskab, der sælger el til den rå spotpris. Vi tjener alene penge på dit abonnement.” Dermed signalerer firmaet sin interesse i at hjælpe folk med at bruge så lidt el som overhovedet muligt. Andre elselskaber har intet incitament til at hjælpe med at spare på energien. De lever af at sælge el og jo mere jo bedre. Ved at hjælpe folk med at spare på energien saver de den gren over, de sidder på.”

Er du kunde ved BARRY, har du en app. Her tanker du op med et beløb, således at du løbende kan holde styr på, hvor meget strøm du bruger. Når beløbet er brugt, tanker du op igen, men på det tidspunkt har du mulighed for at huske, hvad du har brugt af elforbrugende aggregater, om der har været gourmetfest eller playstation aften/nat. Opmærksomheden skærpes på det aktuelle elforbrug. En sidegevinst er, at du ikke modtager nogen elregning.

Samtidig har du mulighed for at manøvrere fra dyre til billige tidspunkter af døgnet og lægge noget af strømforbruget på tidspunkter, hvor strømmen er billig. Og omvendt at skære ned på strømforbruget i dyre perioder. Det betyder ikke noget særligt, at slukke for varmepumpen til jordvarmeanlægget, mens strømmen er dyr i perioden, hvor de danske køkkener er i fuld drift (kogespidsen). Elbilen skal helt selvfølgeligt lades op om natten, osv.

Manøvren består i, at elhandelsselskabet sender en besked om, hvornår strømmen er billig.

Grøn strøm
Strømmen vil altid være sammensat af en række forskellige elementer – vandkraft, vind, sol, kul, atomkraft. Men afhængigt af sol og vind vil strømmen være mere eller mindre grøn. Lige som elhandelsselskabet kan rådgive om, hvornår strømmen er billig, kan den også rådgive om, hvornår der er megen vind og strømmen derfor på det tidspunkt er mere grøn. Tilsvarende med skyfrit vejr og megen sol. Om sådanne meldinger i praksis kan føre til automatisk styring af elforbruget er det for tidligt at sige. Lige som det hører fremtiden til at få opvaskemaskiner, varmepumper, mv., der kan styres af sådanne meldinger. Men det drejer sig formentligt om den nære fremtid.

Forbrugerne og klimaet
”Vi starter med nogle nørder, og så kan de være med til at udbrede det til den øvrige befolkning,” siger Christophe.

Det har været forsøgt ført – i Sønderjylland. Der var der kun en enkelt familie, der gik ind i at følge elforbruget gennem døgnet og gøre så meget som muligt for at skære elforbruget ned.

”Vi er et andet sted nu. Klimaet er i top tre i folks bevidsthed,”

BARRY starter med at forsøge at påvirke den enkelte forbruger. BARRY, der ejes af det finske elselskab Fortum, er startet i Norden, da der er vildt stor forskel på indstillingen til energi, hvis man sammenligner Sydeuropa med Nordeuropa. Selv om Sydeuropa er morgendagens forretning, er firmaet allerede i gang med at undersøge forholdene i Frankrig, Italien og Spanien, bl.a. med hensyn til, hvor langt man dér er med udrulningen af de intelligente elmålere, som jo er det centrale i konceptet.

Den almindelige interesse for elregningen er minimal. Og råderummet for indsatsen for at spare på strømmen vedrører kun 20% af elregningen, fordi hovedparten af regningen udgøres af afgifter til staten.

Loven
Allerede nu tillader elloven, at elhandelsselskaberne arbejder med tariffer, der varierer hen over døgnet.

Forsyningstilsynet har pålagt elselskaberne en række sparekrav. Og elselskaberne er allerede godt i gang med de statsligt pålagte sparekrav. Men det direkte engagement fra forbrugerne mangler. Som Dansk Energi udtrykker det: ”(…) netselskaberne skal være med til at sikre, at slutkunden deltager i den grønne omstilling.”

BARRY opfordrer direkte andre netselskaber til også at tage den udfordring op.

Dermed signalerer firmaet sin interesse i at hjælpe folk med at bruge så lidt el som overhovedet muligt. Andre elselskaber har intet incitament til at hjælpe med at spare på energien.

Hans Pedersen er redaktør af RÅSTOF.

Relaterede artikler

Test dit personlige klimaaftryk på to minutter Nu kan du på blot to minutter få overblik over dit personlige klimaaftryk. VedvarendeEnergi har nemlig udviklet en simpel klimaberegner.
Slut med at sælge kritisk infrastruktur til kapita... El, vand og telefoni er fra 90erne og frem blev solgt til udenlandske investorer. Lige nu ser vi en bølge af offentlige tilbagekøb af kritisk infrast...
At vinde langsomt er det samme som at tabe Anmeldelse af Jørgen Steen Nielsens bog: Som gjaldt det livet – til den nye Klimabevægelse.

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.