Råstof logo

Dansk Energi mener, at den grønne omstilling skal ske fortrinsvis med varmepumper og elbiler. Foto: Pixabay.

Spar er trumf

Af Hans Pedersen

Dansk landbrug skal ikke bekymre sig om energibesparelser, mener Dansk Energis direktør Lars Aagaard. Aagaard kalkulerer med, at elektrificering af varmeforsyningen og transporten alene kan klare Danmarks klimaforpligtelser.

Skal vi nå klimamålene i 2050 er det biler, bønder og boliger, der står for skud. Og det ondeste dyr i åbenbaringen er transporten.  Lastbiler forbruger en femtedel af det globale olieforbrug, og brændstofforbruget til transport er stigende. Ifølge IEA steg brændstofforbruget i perioden 2000 til 2015 med 50% til 17 mio. tønder pr døgn. Her er det, at direktøren i brancheforeningen Dansk Energi Lars Aagaard foreslår en løsning, hvor energieffektiviseringer har førsteprioritet.

Dansk Energis klimaplan

Først og fremmest mener Lars Aagaard, at elektrificeringen er svaret. Hvilket i praksis vil sige, at oliefyr hurtigst muligt skal udskiftes med varmepumper, og der skal gang i omstillingen til elbiler.

”Det er enormt svært at ændre folks trafikvaner og kræver store investeringer”

Peter Birch Sørensen, formand for klimarådet

Et ikke uvæsentligt aspekt er, at Lars Aagaard kalkulerer med, at vi dermed helt kan undlade at belaste dansk landbrug med beskæringer af energiforbruget. I Dansk Energi er man selvsagt også tilhængere af energieffektiviseringer men konstaterer samtidig, at det står skralt til med kravene til energieffektiviseringer over hele verden. Med hensyn til energieffektiviseringer for lastbiler er det således alene i Canada, Japan, Kina og USA, at der er fastsat regler for energieffektiviseringer.

Med hensyn til elbiler forudsætter Dansk Energi, at elbiler udgør halvdelen af bilbestanden i Danmark i 2030.

Ægte besparelser

”Det er et mærkeligt synspunkt,” siger Petter Næss, der er professor ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige universitet i Oslo. ”I transporten er der fortsat vækst i energiforbruget, mens der i husstandene og i industrien sker begrænsninger. Øget elektrificering vil også medføre krav om langt mere vedvarende energi. Det er problematisk, da det vil føre til, at vi skal plastre landet til med vindmøller. Det er kort sagt nødvendigt at spare på energien. Det er ikke nok at elektrificere, vi skal nedbringe transportomfanget.”

Dette sidste, mener Petter Næss, at vi kan gøre ved at fortætte byerne som i Oslo, således at byer og motorveje ikke optager den plads, der skal bevares til fødeproduktion og reserveres til naturområder.

Danskerne er vanedyr

Læser man ”Ingeniøren”, så giver man der ikke fem flade ører for omlægningen af transporten til kollektiv transport: ”Det er enormt svært at ændre folks trafikvaner og kræver store investeringer”, forklarer formanden for klimarådet Peter Birch Sørensen til Ingeniøren og uddyber, ”Transportforskningen viser, at mange af dem, som vil gøre brug af en udvidet og billigere kollektiv transport, vil være cyklister, fodgængere og medpassagerer og ikke dem, som sidder bag rattet i privatbilerne.”

Dertil kan tilføjes, at den stigende nethandel medfører, at varerne bringes helt hjem til forbrugerne, hvilket typisk kræver transport på gummihjul. Nethandel er ren disruption, altså en fundamental anderledes måde at få varer frem på. Kommer der andre former for spring i varetransporten, fx selvkørende varevogne, vil det yderligere ændre på distributionen af varer og dermed på energiforbruget.

Landbruget går fri af energibesparelser

Hovedpointen i Lars Aagaard synspunkt er, at energisektoren kan spare så meget ved omlægning til el og gennem energieffektiviseringer, at det ikke er nødvendigt at belaste landbrugssektoren med nye krav om energibesparelser. Og dette uden en vurdering af hvor de lavt hængende frugter kan plukkes.  Dertil siger Petter Næss, at det er uundgåeligt ikke at skulle beskære energiforbruget også i landbruget.

Bliver energibesparelserne ædt op?

CO2-udslippet frem mod 2050 vil stige med 60%. Dette vil ske på trods af massive energieffektiviseringer, der ophæves af den øgede brug af biler og fly.

Kilde: OECD 

”Lad Energisektoren løfte Danmarks klimaindsats”, lyder det i den rapport, som Dansk Energi har udarbejdet i samme periode som Klimakommissionen udkom med sin rapport om Danmarks energifremtid frem mod 2030.

Dansk Energis rapport kalkulerer med, at halvdelen af besparelserne frem mod 2030 skal komme fra landbrug, opvarmning og transport, hvor landbruget altså fredes og besparelserne som ovenfor nævnt alene skal ske inden for ”biler og boliger.” Den anden halvdel skal ske gennem opmagasinering af CO2 i træer og i marker.

Men er det tilstrækkeligt alene at satse på energieffektiviseringer? Så længe de øgede energieffektiviseringerne efterfølges af stigningen i energiforbruget, kommer vi selvsagt ingen vegne. Den effektive rangorden for aktiviteterne frem mod 2030 må være: 1. Ægte besparelser på forbruget af energi og andre ressourcer. 2. Energieffektiviseringer og 3. Vedvarende energi til at varetage det tilbageblevne energibehov. Dermed er det tungestvejende argument mod Dansk Energi/Lars Aagaards fremtidsplaner for Danmarks energiforbrug, at der alene er fokus på Danmark (og andre ilande) og ikke på den fremtidige energisituation i de lande, der helt åbenlyst har brug for mere energi til de primære behov.

Det haster!

Endelig er der spørgsmålet om hastigheden i udviklingen. Alene den tid det tager at opbygge en energiforsyning baseret på de vedvarende energikilder, kan være helt afgørende for om målet nås. Sagt med ren snusfornuft: Det vil være langt lettere, at nå til en energiforsyning med vedvarende energi, hvis stigningen i det samlede ressourceforbrug tæmmes.

Hans Pedersen er redaktør af RÅSTOF.

Relaterede artikler

Bøger: Praktisk Økologi Det er nu 30 år siden Troels Østergaard med flere startede foreningen Praktisk Økologi. Jubilæumsnummeret af foreningens tidsskrift er i den grad værd...
Lad os lige smutte til London eller Paris Synspunkt: Vores forbrug har taget overhånd, når danskere flyver til udlandet på en smuttur for at holde julefrokost. Hvad med miljøet?
Det bedste forbrug er genbrug Modeindustrien har travlt med at markere sig som bæredygtig, men bag facaden ser virkeligheden noget anderledes ud. Genbrug er en del af løsningen, me...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.