Råstof logo
Foto: Tamil Nadu i Indien

Et såkaldt energineutralt udbud skal sikre så billig grøn strøm som muligt. Foto: Tamil Nadu.

Spillet om energiforliget

Af Claus Christensen

Regeringens udspil til et nyt energiforlig er markedsført under slagordene billigt og grønt. Måske skulle regeringen bare have kaldt det billigt, mener Gunnar Boye Olesen fra VedvarendeEnergi

Den 25. april i år kom regeringens forslag til et energiforlig, der skal gøre energien både grønnere og billigere. Men de grønne ambitioner er svære at få øje på, hvis man spørger Gunnar Boye Olesen. Tempoet i udbygningen med vedvarende energi er sat gevaldigt ned i forhold til det ønskede, og tiltag der skal fremme energibesparelser andre steder end i erhvervslivet, er svære at finde.

Reduktion med problemer
Mest markant i udspillet er reduktionen af elafgiften, som bestemt ikke er uproblematisk, ifølge Gunnar Boye Olesen: ”Når vi får en reduktion af elafgiften, betyder det selvfølgelig det positive, at vi kan fremme grøn strøm til varmepumper og elbiler – dog lige med den tilføjelse, at vi næsten ingen elbiler har i Danmark. Alle partier går i øvrigt ind for at nedsætte elafgiften for varmepumper, men den generelle nedsættelse betyder jo også, at strøm til fx almindelig elvarme bliver billigere, og det er selvsagt ikke nogen god idé. Og i det hele taget kommer afgiftsnedsættelsen til at betyde mange flere ton CO2 fra elsystemet.”

Frisører og advokater
Også en afgiftsfritagelse af el til visse liberale erhverv rammer forbi skiven: ”For at gøre det mere lige for flere erhverv, og for at overholde nogle EU-regler, har regeringen også spillet ud med en stærkt reduceret elafgift for erhverv som fx frisører og advokater. Men hvorfor disse erhverv skal have glæde af billigere el, er svært at se meningen med, al den stund at de jo – ligesom alle vi andre forbrugere – bør lægge en indsats i at spare på strømmen, og fordi de jo ikke som andre produktionsvirksomheder er i konkurrence med andre virksomheder i EU-regi”.

Fodslæbende tempo
En ny, stor 800 MW vindmøllepark er blevet nævnt utallige gange i de danske medier på det seneste. Den bliver godt nok den mest koncentrerede energiproduktion til dato herhjemme, men det giver Gunnar Boye Olesen ikke så meget for: ”Vi havde hellere set, at man havde spredt produktionen af el ud, men det store problem er jo, at man sætter tempoet ned med vedvarende energi i forhold til de foregående år. Hvis vi skal have det tempo på udbygningen, som vi godt kunne tænke os, skal vi udbygge med 1000 MW om året i årene frem mod 2030. Med regeringens planer får vi kun 800 MW fra 2020 til 2025. Det omfatter de såkaldt teknologineutrale udbud (et udbud, hvor man ikke lægger typen af energikilde fast på forhånd, red.), men hvor man kun får en udbygning sammenlagt over de fem år på 1000 MW. Så vi altså en udbygning over fem år på omkring 1800 MW. Med mindre at prisen på vedvarende energi falder yderligere, så vil udbudene give mere vedvarende energi.”

Omstilling i yderområder
Helt nedprioriteret er informationsindsatsen omkring energibesparelser i vores boliger. Godt nok har regeringen afsat et lille beløb til en generel indsats. Og som argument meldte De Konservatives Mette Abildgaard ud, at når det kan betale sig for mange at spare på energien, så vil folk af sig selv spare på energien og skifte til en billigere og grønnere varmekilde. Helt så nemt tror Gunnar Boye Olesen ikke det kommer til at gå: ”Mette Abildgaards udmelding er faktisk helt i modsætning til vores forslag til en energispareordning, hvor vi netop vil fremme en indsats i de områder, hvor omstillingen netop ikke sker af sig selv, i yderområder, hvor det er svært at få lån til energirenoveringer og grønne varmekilder, men også i lejeboliger.  Dér er det nødvendigt med en langt mere ambitiøs informationsindsats”, siger Gunnar Boye Olesen.

Hvad med transporten?
Man skal være opmærksom på, at regeringens udspil kun retter sig mod energiproduktion i al almindelighed og energibesparelser i erhverv, hvorimod transport og energi brugt i udlandet, som fx fly og skibe uden for landets grænser, ikke indgår. ”Til gengæld har regeringen sagt, at der til efteråret kommer et udspil til, hvordan man kan reducere udslippene fra transporten, og på den måde leve op til forpligtelserne i EU om at reducere inden for det, vi kalder den ikke-kvotelagte sektor”.

Næppe et bredt forlig
Som det er ud nu, får vi ikke et stort, bredt energiforlig, som vi så i 2012. Både Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet er kommet med udspil, som er langt mere ambitiøst end regeringens forslag. Begge partier vil have hurtig udbygning med vedvarende energi og vil lave en mere omfattende energispareindsats. Heller ikke Dansk Folkeparti ser ud til at ville indgå et smalt forlig.
Meget handler om finansiering: ”I stedet for at hente pengene via PSO og finansiere en energispareordning vil man lægge det over på indkomstskatten, så erhvervslivet ikke skal betale. De slipper på den måde for at betale for energibesparelser over elregningen, og de bliver heller ikke ramt på skatten, fordi de ikke betaler indkomstskat. Win – win, altså. Men så skal man til at tage penge fra det såkaldte råderum, som så kan blive stækket ved, at man så ikke kan lave fx velfærdsforbedringer, sådan som Dansk Folkeparti har påpeget det”, forklarer Gunnar Boye Olesen. Som det er ud nu, får vi ikke et stort, bredt energiforlig, som vi så i 2012. Både Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet er kommet med udspil, som er langt mere ambitiøst end regeringens forslag. Begge partier vil have hurtig udbygning med vedvarende energi og vil lave en mere omfattende energispareindsats. Heller ikke Dansk Folkeparti ser ud til at ville indgå et smalt forlig.

Hvordan det hele ender, ved ingen. Men ifølge Gunnar Boye Olesen er en mulighed, at vi får et begrænset forlig, eller at der først kommer en aftale i hus til efteråret, eller efter et valg næste forår.

”Det store problem er jo, at man sætter tempoet ned med vedvarende energi i forhold til de foregående år”.

Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi

Claus Christensen er redaktør af RÅSTOF.

Relaterede artikler

Mindeord: Sigurd Wandel En markant skikkelse i det århusianske ulandsmiljø er død efter kort tids sygdom 75 år gammel.
Fremtidens trafik set gennem forruden Ved at forene delebiler med nye biltyper og ændre ejerskabet til bilflåden kan vi spare mere end 95% af den plads, der i øjeblikket optages af parkere...
Skal vi betale det gode pensionistliv med vores bø... Vi forsøger at leve klimaansvarligt. Vi spiser mindre kød, sparer på strømmen og tager på cykelferie. Men samtidig investerer vi i ødelæggende sort en...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.