Råstof logo

Alternative former for bæredygtighed vinder frem: Genbrug af gravstene.

Stensikker succes

Af Hans Pedersen

RESTONE hedder et projekt i Horsens med genbrug af gamle gravsten. Projektet skal føre til nye arbejdspladser og mindsket brug af knappe stenressourcer i et land uden høje bjerge.

Ideen er ganske enkel: Hvorfor skal brugte gravsten ikke kunne genbruges? Der har ligget meget arbejde i at tilhugge gravstenene. Det har kostet at få granitten transporteret. Kort sagt: Der er meget at hente både i sparet CO2, i arbejdskraft og i penge ved at genbruge gravsten.

Ophavsmanden bag RESTONE

Den ide tog Filip Møller fra Filip´s Sten- & Billedhuggeri op. Men straks meldte kvababbelserne sig: Var det etisk korrekt? Hvad ville de efterladte sige til genbrug af den gravsten, som de i sin tid havde betalt, selvom gravstedet nu var hjemfalden?

”Som stenhugger kunne jeg næsten ikke bære, at de fint tilhugne gravsten skulle ende som vejskærver

Filip Møller

”Som stenhugger kunne jeg næsten ikke bære, at de fint tilhugne gravsten skulle ende som vejskærver. Det har gennem tiderne været tilfældet i en lang række tilfælde. De har også været anvendt til havnemoler, hvor man nogle steder kunne se den gamle inskription,” siger Filip Møller.

”Vi lavede en liste over, hvad der kunne være af problemer og tog det så punkt for punkt.”

Kvababbelserne

”Først var der spørgsmålet, om det var etisk korrekt. Det diskuterede vi med Grøn Kirke, der er en sammenslutning af 129 kirker, der støtter hinanden i at gøre kirkerne mere miljøvenlige – lige fra økologisk kirkekaffe, jordvarme, bæredygtigt indkøb, affaldshåndtering, ja, sågar klimavenlige salmer!

Grøn Kirke betragtede genbrug af gravsten som en ren win-win situation. Når blot navnene på gravstenene var slettet, var det helt OK, sagde man bl.a. i Grøn Kirke.

Miljøgevinsten var indlysende. Der var helt klar CO2 at spare ved genbrug af gravsten. Filip Møller har endvidere gjort projektet til et socialt projekt med involvering af socialt udsatte og flygtninge. Derved er der skabt nye arbejdspladser.

Endelig er der det med pengene. Kan man tillade sig at tjene penge på gravsten, som i sin tid er betalt af andre, spurgte Filip Møller sig selv? Det problem løste Filip ved at et beløb går tilbage til de kirker og kirkegårde, der har leveret gravstenene. Disse kirker og kirkegårde får både penge og PR ved at fortælle om initiativet. Resten af overskuddet går til en fond.

Fremtiden

Lige nu ligger der 3500 gravsten på Horsens havn. Filip Møller vil derfor gerne i kontakt med stenhuggere og stenhuggerier, jobcentre og fonde, der er interesserede i at deltage i projekt RESTONE. Målet er en fondsdrevet social økonomisk virksomhed, med uddannelse og CO2 reduktion, med etisk og moralske hensyn i højsædet.

Projektet har modtaget 300.000 kr. i støtte fra NRGi´s værdipulje.

Link: www.genbrugsgravsten.dk

Hans Pedersen er redaktør af RÅSTOF.

Relaterede artikler

Moder Jord på Herrens Mark Et er at forsøge at gemme CO2 fra energiproduktion og industrivirksomheder i underjordiske hulrum. Denne artikel handler om, hvordan en mindsket jordb...
TV-serien om atomkraftværket i Tjernobyl: Når det ... TV-serien Chernobyl lærer os, at det ikke kun er i krig, at sandheden altid er det første offer. Her 33 år efter den værste atomkraftulykke nogensinde...
Atomkraftværker eller vindmøller? Ganske ofte bliver vi i VedvarendeEnergi stillet spørgsmålet: Hvor megen energi går der til at producere en vindmølle i forhold til hvor meget energi,...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.