Råstof logo

CO2-udledningen fra fremstillingen af beton er enorm, derfor skal der gøres noget nu. Foto: SDU.

Studerende vil gøre beton grønt

Af Birgitte Dalgaard

Tre ingeniørstuderende fra SDU har sat sig for at gøre beton mere klimavenligt. I fremstillingen af beton udledes store mængder CO2, derfor har de udviklet ideen til en hybridovn, som udnytter vindmøllers overskudsenergi. Ideen er så god, at den netop har vundet en international konkurrence.

Beton er det foretrukne valg, når der skal bygges huse og broer. Samtidig er det et af de byggematerialer, der tynger mest i CO2-regnskabet. Tre ingeniørstuderende i Konstruktionsteknik fra SDU har derfor brugt deres fritid på at udvikle idéen til en hybridovn, som skal gøre beton til et mere miljøvenligt produkt.

”Beton består primært af cement, vand og grus. Cementen fremstilles ved, at sand og kridt opvarmes – helt op til 1500 grader celsius i store ovne. Omkring 40 % af CO2-udledningen ved produktionen af cement stammer fra varmeprocessen, hvor ovnene opvarmes af naturgas”, fortæller Frederik Autrup, som har udtænkt hybridovnen sammen med sine medstuderende Rasmus Overgaard Stæhr og Rasmus Møller Thomsen.

“Ideen er på længere sigt at udfase forbruget af naturgas under produktionen”.

Rasmus Møller Thomsen, ingeniørstuderende fra SDU

Beton udleder drivhusgas

Den grønne tænketank CONCITO anslår, at produktionen af beton står for 8-10 % af det samlede globale drivhusgasudslip. Produktion og brug af beton til byggeri og anlæg udleder næsten lige så meget som forbruget af el og varme i samtlige private boliger i verden.

”Producenterne af cement bruger typisk gasovne, men ved at tilføre ovnene et elektrisk varmelegeme kan ovnene også bruge el. Ved at indbygge elektroder kan vi få ovnene til automatisk at skifte til grøn energi, når der overproduceres strøm fra blandt andet vindmøller og skifte tilbage, når det er vindstille”, forklarer Rasmus Møller Thomsen.

”Ideen er på længere sigt at udfase forbruget af naturgas under produktionen”, tilføjer han.

Vinder international konkurrence

Hybridovnen er så god en idé, at de tre ingeniørstuderende har vundet finalen i den internationale konkurrence: Sustainable COncrete COnstruction Design, som Delft University of Technology i Holland står bag. Ideen blev præsenteret for verdens førende betonforskere på konferencen fib symposium 2017, og juryen var enige om, at det var det danske holds idé, som skulle tildeles førstepladsen.

”Der bliver forsket meget i miljørigtige beton-alternativer, men bygherrerne er tilbageholdende med at bruge dem. Ingen ønsker jo at eksperimentere med at bygge en Storebæltsbro med nye betontyper”, siger Rasmus Overgaard Stæhr.

I respekt for, at de skal udtænke grønne løsninger til en branche, hvor der ikke er den store iver efter at eksperimentere, har de tre ingeniørstuderende nøje undersøgt, hvor de største miljøproblemer ligger i den nuværende produktion.

”Det betyder meget for os, at teknologien er nem og billig at integrere i produktionen. Den bruges allerede med succes i stålbranchen, og den er forholdsvis nem og billig at integrere i den daglige produktion uden at der ændres i slutproduktet”, indskyder Frederik Autrup.

Birgitte Dalgaard er journalist ved Det Tekniske Fakultet, SDU. Artiklen har tidligere været bragt i Syddansk Universitets blad NYVIDEN, juli/august 2017.

Relaterede artikler

Moder Jord på Herrens Mark Et er at forsøge at gemme CO2 fra energiproduktion og industrivirksomheder i underjordiske hulrum. Denne artikel handler om, hvordan en mindsket jordb...
TV-serien om atomkraftværket i Tjernobyl: Når det ... TV-serien Chernobyl lærer os, at det ikke kun er i krig, at sandheden altid er det første offer. Her 33 år efter den værste atomkraftulykke nogensinde...
Atomkraftværker eller vindmøller? Ganske ofte bliver vi i VedvarendeEnergi stillet spørgsmålet: Hvor megen energi går der til at producere en vindmølle i forhold til hvor meget energi,...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.