Råstof logo

Svensk energiforlig giver mere vedvarende energi

Af Gunnar Boye Olesen

Den svenske elproduktion bliver i 2040 baseret på 100% vedvarende energi. Men nogle atomkraftværker får lov at leve videre

Sverige har nu som Danmark et energiforlig med en bred kreds af partier. Og forliget betyder mere vedvarende energi: Sveriges elforsyning skal være baseret 100% på vedvarende energi i 2040, og der skal gives VE-certifikater (som er den svenske støtteform til vedvarende elproduktion) til en udbygning med vedvarende energi med 18 TWh indtil 2030.

Der er også planlagt to nye energieffektivitetsprogrammer frem til 2030 og udvidelse af elforbindelser til nabolandene. Men som en del af kompromisset får atomkraften lov til at fortsætte. Afgiften for atomkraft fjernes, hvilket forventes at betyde, at de svenske elselskaber vælger ikke at lukke de sidste 6 reaktorer foreløbigt. Af Sveriges 10 reaktorer har elselskaberne allerede besluttet at lukke de 4 inden 2020. Det sker i lyset af den lave elpris og værkernes dårlige økonomi.

12 milliarder kroner
Med i kompromisset er også, at atomkraftværker skal have ansvar for skader op til 12 milliarder svenske kroner mod hidtil 4 milliarder. Og elselskaberne kan opføre nye reaktorer til erstatning for gamle, hvilket der dog ingen planer er om.

Den opmærksomme læser vil have bemærket, at der er en modsætning mellem 100% vedvarende el i 2040 og mulighed for nye atomkraftreaktorer. Denne selvmodsigelse var en del af prisen for et bredt kompromis. Og for Miljøpartiet De Grønne i Rigsdagen er forventningen, at atomkraften vil blive lukket pga. dårlig økonomi.

 

Kilde: Nuclear Monitor no. 825, 15/6 2016


Afgiften for atomkraft fjernes, hvilket forventes at betyde, at de svenske elselskaber vælger ikke at lukke de sidste 6 reaktorer foreløbigt

Gunnar Boye Olesen er politisk koordinator hos VedvarendeEnergi. Foto: Hans Christian Jacobsen

Relaterede artikler

Slut med at sælge kritisk infrastruktur til kapita... El, vand og telefoni er fra 90erne og frem blev solgt til udenlandske investorer. Lige nu ser vi en bølge af offentlige tilbagekøb af kritisk infrast...
Tør du investere i atomkraft? Gennem hele sin levetid har atomkraftindustrien været massivt støttet af statslige midler
Leg med ild kan blive ris til egen røv Ved at afbrænde regnskoven øges CO2 i atmosfæren. Samtidig mister vi en række muligheder for at udnytte regnskovens planter til medicin og farmaceutis...

Kommentarer (1)

 • Avatar

  Bertel Lohmann Andersen

  |

  Selvmodsigelse?
  Den i artiklens sidste linjer omtalte selvmodsigelse eksisterer ikke. Den grønne omstilling har medført en ny sprogbrug: nogle ejere af parcelhuse med et solcelleanlæg siger, at de får 100% af deres strøm fra solen, hvis anlæggets produktion er lige så stort som elforbruget. Men alle ved, at de til tider får deres strøm fra elnettet, især om natten. I gamle dage (mere end 40 år siden) ville man have udtrykt sig mere tydeligt. Den svenske, politiske målsætning skal forstås på samme måde: 100% VE betyder ikke, at samfundet året rundt forsynes med udelukkende VE. Det betyder, at produktionen af VE er lige så stor som forbruget. Da produktionen af VE til tider er meget lille, så må man gøre den samlede årlige elproduktion større end det årlige forbrug. F. eks. kan det tænkes, at produktionen af el svarer til 120% af forbruget, hvor de 20% så eksporteres. Herved bliver der plads til produktion på kraftværker, som man selv kan styre, f. eks. atomkraftværker. I praksis kan de levere grundlast, og eksporten sker på tider, hvor der er megen VE. Rent filosofisk kan man så sige, at man selv beholder VE i landet og eksporterer den usympatiske atomstrøm.

  Reply

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.