Råstof logo

Klimaministeren beskyldes for at lave lovgivning med tilbagevirkende kraft. Foto: Sussi Hvid.

SYNSPUNKT: Er solstrøm fremtidens elektricitet?

Af Ejvin Beuse

Det korte svar er: Ja, det er den. Det længere svar er mere nuanceret. Sammenholdt med den mest potente af de vedvarende energikilder, nemlig vindenergi, har udbredelsen af solceller vist markante fremskridt på betydelig kortere tid, end det har taget for vindmøllerne at nå til det stade, de har i dag. Sammenlignet ligger strømprisen for både vind og sol et sted mellem 20 og 30 øre pr. kilowatt time for de mest konkurrencedygtige anlæg – altså på niveau med den gennemsnitlige elpris på Nordpool markedet (27 øre/kWh). På virkningsgraden er de krystallinske solceller så småt ved at komme op på 20% effektivitet og tyndfilmcellerne på ca. 13%. Kun på den energimæssige tilbagebetalingstid halter solcellerne fortsat noget bagefter vindmøllerne.

Til gengæld er det en betydelig simplere teknologi – uden bevægelige dele og med et minimum af vedligeholdelse. Og ifølge solcellebranchen er både levetiden og langtidsydelserne bedre end forventet. En af de første større sammenhængende installationer koblet til elnettet blev lavet under Sol 30 Solby programmet i Brædstrup i Midtjylland i 1998 – altså for snart 20 år siden. Og anlæggene har fungeret uden nævneværdige problemer lige siden.

Problemet for solstrøm ligger i at produktionen – i lighed med andre fluktuerende VE-kilder – skal tilpasses forbruget, altså kunne lagres. På nuværende tidspunkt ser batterilagring ud til at være den eneste brugbare løsning, selv om virkningsgraden ikke er optimal. Ikke desto mindre etableres der ifølge leverandører af private solcelleanlæg rigtig mange anlæg enten med batteribackup eller forberedt for samme. Også på storskala niveau etableres der fx i nærheden af Hamborg et gigastort batterilager til udligning af in- og output på elnettet. En anden mulighed er, at udnytte de batterier der allerede findes som buffer – fx batterierne i elbiler.

Sammenholdt med den mest potente af de vedvarende energikilder, nemlig vindenergi, har udbredelsen af solceller vist markante fremskridt på betydelig kortere tid, end det har taget for vindmøllerne at nå til det stade, de har i dag.

Men solcellerne hverken kan eller skal erstatte vindmøllerne, men skal supplere hinanden Hvordan forholdet ideelt skal være mellem kapaciteten fra de to kilder, er der efterhånden ved at være en fælles forståelse mellem eksperter om: Mellem 20 og 30% solstrøm kombineret med 70 til 80% vind-el vil være det optimale. Og så er der for danske forhold rigtig langt igen.

Så både politikere og elnetansvarlige kan lige så godt indstille sig på, at solcellerne skal have mere plads i elsystemet. Både de mindre bygningsintegrerede anlæg og de store markanlæg og alt det midt imellem på erhvervsbygninger og boligblokke.

Ejvin Beuse er seniorkonsulent i VedvarendeEnergi.

Relaterede artikler

Slut med at sælge kritisk infrastruktur til kapita... El, vand og telefoni er fra 90erne og frem blev solgt til udenlandske investorer. Lige nu ser vi en bølge af offentlige tilbagekøb af kritisk infrast...
Moder Jord på Herrens Mark Et er at forsøge at gemme CO2 fra energiproduktion og industrivirksomheder i underjordiske hulrum. Denne artikel handler om, hvordan en mindsket jordb...
Tør du investere i atomkraft? Gennem hele sin levetid har atomkraftindustrien været massivt støttet af statslige midler

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.