Råstof logo

Inden længe vil en masse klimaevents finde sted i forbindelse med VedvarendeEnergis klimakampagne.

Tag ansvar!

Af Claus Christensen

Klimaforandringer er ikke bare et fænomen, der alene får konsekvenser for Maldiverne i en fjern fremtid. Det skaber allerede nu alvorlige problemer for store befolkningsgrupper særligt i fattige lande. VedvarendeEnergis klimakampagne handler om at tage klimaansvar – både i den rige og fattige del af verden.

” Vi har både et ansvar for at reducere vores egen klimapåvirkning, men også for at støtte op omkring tilpasning og en bæredygtig udvikling i de lande, der rammes af klimaforandringer”

Sigrid Solberg Vestergaard, VedvarendeEnergi

Nok har de seneste års voldsomme regnskyl kostet danske forsikringsskaber dyrt. Og nok har oversvømmede kældre været et problem mange steder. Og selvfølgelig er det ikke hensigtsmæssigt, når blæsten får børnenes trampoliner til at forlade matriklen. Men i forhold til de forandringer, som opleves i afrikanske lande, må vi placere vores forsmag på klimaforandringerne på hylden for småting.

Klimaforandringer handler også om ulighed og fattigdom
Sigrid Soelberg Vestergaard fra VedvarendeEnergi er projektleder for kampagnen #klimaansvar, og hun påpeger, at kampagnen har et Janushoved: ”Vi har både et ansvar for at reducere vores egen klimapåvirkning, men også for at støtte op omkring tilpasning og en bæredygtig udvikling i de lande, der rammes af klimaforandringer, men som ikke har de samme ressourcer som os. Og så handler det også om, at klimaforandringer skubber til eksisterende problemer, såsom ulighed og fattigdom. Og det er jo problemer, som verden råber efter, at vi får løst”.

Fejlslagen høst
På VedvarendeEnergis landsmøde i maj kunne man møde Collins Ochieng fra Kenya. Som ansat i en kenyansk miljøorganisation kunne han fortælle om andre klimaproblemer end flyvende trampoliner og våde kældre. For de millioner af afrikanere, hvor landbrug udgør selve forsørgelsesgrundlaget, er det katastrofalt, når høsten slår fejl. I Kenya oplever man så ustabilt vejr, at ingen længere kan regne med, at nedbøren kommer på de sædvanlige tidspunkter.

Collins Ochieng fortalte især om de arbejdsmetoder, som hans organisation, CREP, arbejder med. En vigtig del er advocacy-arbejdet, som handler om at give fattige mulighed for at blive hørt af politikere og beslutningstagere.

Vi er fælles om klimaet
Klimakampagnen er først og sidst et ”call to action”. Et tip til danske borgere om selv at lette deres klimaaftryk og kræve handling af vores politikere. Det sker ud fra tanken om, at vi er fælles om de globale klimaproblemer. #klimaansvar består af en række forskellige nationale og lokale kampagneaktiviteter, der skaber synlighed og sætter klimaforandringernes konsekvenser på dagsordenen. En stor gruppe af frivillige har meldt sig som aktive. De vil i løbet af de næste to år sørge for, at der bliver hype omkring konsekvenserne af klimaforandringer.

Besøg kampagnens side

Claus Christensen er redaktør af RÅSTOF.

Relaterede artikler

Energipyramiden: Sådan sparer du på strøm og varme... Kan du blive bedre til at spare på energien i din husstand? De fleste kan nedsætte deres energiforbrug – nogle mere, nogle mindre.
PlanEnergis Grønne Pris går til unge klimahelte Flere end 150 aktivister i UngEnergi gør deres for at engagere andre unge i klimakampen. Fredag den 30. november blev de hædret af det rådgivende inge...
Energi til en ø Hvis Naturstyrelsen på Livø i praksis kan vise, at det kan lade sig gøre at være selvforsynende med energi uden at være tilkoblet det globale net på f...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.