Råstof logo

Scott Pruitt er ny leder af det amerikanske miljøministerium, Environmental Protection Agency (EPA)

Trumps trumf

Af Hans Pedersen

Trump har nu fået godkendt de fleste af de ministre, han har foreslået og er i gang med at fjerne nogle af Obamas dekreter

Det amerikanske miljøagentur (EPA) er sat i verden for at sikre ren luft og rent vand. Nu har præsident Trump indsat Scott Pruitt som ny chef for EPA. EPA er forkortelsen for Environmental Protection Agency. Ordet ”protection” betyder beskyttelse. I præsentationen af Scott Pruitt fremhæves det, at han er ”a leading advocate against EPA’ s activist agenda”, altså at han aktivt bekæmper det, EPA står for. Scott Pruitt er erklæret klimabenægter og har fungeret som bondefangernes hjælper (et andet ord for lobbyist) med støtte fra olie-, kul- og gasindustrien. Som Oklahomas justitsminister har han været chefarkitekten bag angrebene på clean air act og clean water act. Nu hvor Pruitt er kommet til magt og indflydelse, vil det føre til mere forurening, flere astmatilfælde, flere dødsfald blandt for tidligt fødte børn og mere kviksølv i miljøet. Scott Pruitt sætter miljøet i fare og sætter samtidig USA’s indflydelse på klimaet på spil og bringer dermed stabiliteten på kloden i fare. Det er så absurd, at det fremover stort set bliver umuligt at lave satire og parodier.

Som om dette ikke var nok, har Donald Trump tweetet, at han ønsker, at mere end 40 af USAs nationalparker skal åbnes for skifergasboringer

Dakota
For et år siden var der almen enighed om at Dakota Assess olierørledningen ville blive gennemført – en olierørledning af knap 1900 kilometers længde, der blandt andet skulle føres gennem Standing Rock Sioux-indianernes territorium. Men så startede en kraftfuld kvinde en kampagne, ”Sacred Stone Camp”, der inden for kort tid bestod af 15.000 mennesker, der alle ville beskytte vandressourcerne i området. Politi og advokater blev sat ind mod kampagnen. Men modstanderne havde en sådan opbakning, at Obama skrinlagde olierørledningen. Indtil Donald Trump, fire dage efter han havde sat sig i præsidentstolen, ophævede Obamas dekret.

Sierra Club – USA’s største miljøorganisation – kæmper nu for at hindre, at Trumps budskab skal blive en realitet. Man kan støtte Sierra Clubs projekt på www.sierra.secure.force.com

Keystone XL
Ligeledes har Trump trukket Obamas dekret om at standse Keystone XL olierørledningen tilbage.

EPA rådede Obama fra at gennemføre denne olierørledning, der er planlagt fra Alberta i Canada til en udskibningshavn ved den Mexicanske golf. EPAs begrundelse var, at rørledningen ikke ville føre til lavere oliepriser og ej heller skabe vedvarende jobs.

Nationalparker
Som om dette ikke var nok, har Donald Trump tweetet, at han ønsker, at mere end 40 af USAs nationalparker skal åbnes for skifergasboringer. Det gælder bl.a. Grand Teton National Park, Everglades National Park og Mesa Verde National Park.

Hør en amerikansk klimaforkæmper forklare, hvordan hele Trumps administration omkring klima og energi er hentet fra olie- og kulindustrien.

Hans Pedersen er redaktør af Råstof.

Relaterede artikler

Slut med at sælge kritisk infrastruktur til kapita... El, vand og telefoni er fra 90erne og frem blev solgt til udenlandske investorer. Lige nu ser vi en bølge af offentlige tilbagekøb af kritisk infrast...
Tør du investere i atomkraft? Gennem hele sin levetid har atomkraftindustrien været massivt støttet af statslige midler
Leg med ild kan blive ris til egen røv Ved at afbrænde regnskoven øges CO2 i atmosfæren. Samtidig mister vi en række muligheder for at udnytte regnskovens planter til medicin og farmaceutis...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.