Råstof logo

Unge i Danmark og Afrika brænder for samme sag

Af Claus Christensen

Mika Thorsgaard Frølunde fra UngEnergi tog turen til det vestafrikanske land Burkina Faso. Her mødtes hun med andre unge fra Afrika for at diskutere klimaforandringer

”Alle i Burkina Faso husker juni 2009, hvor voldsomme regnskyl ramte landet og 150.000 mennesker måtte forlade deres hjem. Denne begivenhed satte sig i folks bevidsthed, og gjorde klimaforandringerne nærværende for mange”, sådan forklarer Mika Thorsgaard Frølunde om situationen, hvor en række af vestafrikanske lande blev ramt af heftige oversvømmelser. På én dag faldt der så meget regn i Burkina Faso som 25 procent af den mængde, man normalt får på et år. Ustabilt og voldsomt vejrlig er hævet over enhver tvivl blevet et vilkår på de breddegrader. Men på trods af den alvorlige baggrund skulle det vise sig, at unge fra det afrikanske kontinent har tænkt sig at tage kampen op mod klodens ustadige vejr: Med klimaforandringerne som bagtæppe var scenen sat for at unge fra de to verdensdele skulle lære af hinandens erfaringer med at lave klimakampagner og oplysningsarbejde med fokus på at engagere den yngre del af befolkningen i klimakampen.

Erfaring via praktikophold
Mika Thorsgaard Frølunde har været i Burkina Faso før. Faktisk var hun i et seks måneders praktikophold på Den danske ambassade i hovedstaden Ouagadougou i forbindelse med sin kandidatgrad i Afrika Studier på Københavns Universitet. Så hendes kendskab til landet er ikke ubetydeligt. I januar besøgte hun atter Ouagadougou, men denne gang var det i egenskab af at være aktiv i UngEnergi, og denne gang for at deltage i et workshop med unge fra både Burkina Faso, Mali, Kenya og Mozambique, der alle har været involveret i et projekt om at engagere unge i klimaforandringer og miljøproblemer – det såkaldte Youthbaton-projekt. Med en bachelorgrad i fransk er Mika Thorsgaard Frølunde ingenlunde lost in translation i Burkina, som er en tidligere fransk koloni. På ambassaden arbejdede hun med et projekt i Vand- og Sanitetssektoren, og hendes Afrika Studier har fokuseret på miljøproblemer og klimaforandringer i forskellige afskygninger.

Skolebesøg hitter
”De unge afrikanere, vi mødte, brænder alle for klimasagen, og det skyldes jo i høj grad, at det er dem selv, der i første omgang mærker klimaforandringerne. Samtidig besidder de et enormt gå-på-mod, så det var virkelig spændende at møde dem. Og for mig, der via mit studie har haft en akademisk tilgang til klima og miljø i Burkina, var det interessant at træde ind i en mere praksisorienteret tilgang ”, fortæller Mika Thorsgaard Frølunde om workshoppen, der blev afholdt i januar i år i Ouagadougou. Sammen med Morten Steen, der ligeledes er fra UngEnergi, holdt Mika Thorsgaard Frølunde et oplæg om UngEnergis metoder til at få unge i Danmark til at engagere sig i klimasagen. Og det var slående så mange ligheder, der var i sammenligning med de unge afrikaneres tilgang. ”Grundlæggende fandt vi ud af, at der var mange tilgange til de unge, som vi er fælles om, blandet andet brugen af skolebesøg og besøg på andre typer læreanstalter, hvor man for eksempel holder oplæg om klimaforandringer, men brugen af teater og musik som et læringselement er til gengæld ret fremmed for os, mens det indgår helt naturligt i mange afrikanske kulturer. Omvendt indgår de sociale medier både i Danmark og i Afrika som en vigtig del i at få de unge med på klimasagen. Facebook, Twitter og Instagram er fuldkommen lige så populært i Afrika som i resten af verden. Derfor har de sociale medier også været en vigtig del af Youthbaton-projektet”, forklarer Mika Thorsgaard Frølunde.

Unge danskere bekymrer sig om klimaet
At unge på den nordlige halvkugle også er optaget af klimaforandringer, var en aha-oplevelse for mange af de unge afrikanere, der var med på seminaret. Formodningen har været, at unge i de industrialiserede lande nok ikke bekymrer sig så meget om klimaet, når man ikke oplever de vejrmæssige forandringer så voldsomt som på den sydlige del af kloden. Men her fik man nyt syn for sagen. Mika og Morten fra UngEnergi kunne fortælle, at unge i Danmark deler deres bekymring om klimaet, og at tilstrømningen af unge til UngEnergi i Danmark er et fint vidnesbyrd om det.

”De unge afrikanere, vi mødte, brænder alle for klimasagen, og det skyldes jo i høj grad, at det er dem selv, der i første omgang mærker klimaforandringerne”

Fødevaresikkerhed
At forstå klimaforandringers påvirkning af befolkninger i den tredje verden, kræver i følge Mika Thorsgaard Frølunde at man forstår den sammenhæng, som de indgår i. ”Klima og klimaforandringer handler i høj grad om for eksempel fødevaresikkerhed; 80 procent af befolkningen i Burkina Faso er afhængige af landbrugssektoren som indtægtskilde, så det er fatalt, når vejret ødelægger høsten. Fødevareforsyning, jobsikkerhed, og økonomisk sikkerhed er altså helt grundlæggende linket til klimaforandringer.  Man skal også huske på, at miljøproblemer nemt kan blive skubbet længere ned på dagsordenen i afrikanske lande. Så det er helt essentielt at gøre linket mellem miljø og udvikling helt klar i en ulandskontekst ”, forklarer hun.

Samarbejdet mellem unge i Afrika og unge i Danmark indebærer også møder herhjemme. Sidste forår fik VedvarendeEnergi således besøg af repræsentanter fra Burkina Faso og Kenya, der både deltog i det årlige landsmøde på Samsø, men også var ude på skoler og fortælle om klimaforandringer. På den måde er intentionen bag ung-til-ung mødet, at samarbejdet skal være ligeværdigt og gensidigt givende.

Claus Christensen er redaktør af RÅSTOF

Relaterede artikler

TV-serien om atomkraftværket i Tjernobyl: Når det ... TV-serien Chernobyl lærer os, at det ikke kun er i krig, at sandheden altid er det første offer. Her 33 år efter den værste atomkraftulykke nogensinde...
Mozambique ramt af to cykloner på to måneder Skyldes det klimaforandringer, og hvis ja, hvem skal så betale for genopbygningen?
Kenya Miniwind: Kan vind give billig og ren energi... Hvert femte menneske i verden har ikke adgang til elektricitet. Et samarbejde mellem VedvarendeEnergi, DTU, Vestas samt to kenyanske partnere om at ud...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.