Råstof logo

Klimaforandringer har været med til at mindske fangsterne ved Viktoriasøen. Foto: Julie Norup.

VedvarendeEnergi gør klar til projektet ”Sex for fish”

Af Claus Christensen

Når mændene lander deres fangst ved Viktoria-søen, står kvinder parate til at købe fisk til det lokale marked. Da konkurrencen om fangsten er hård, er det almindeligt, at kvinderne betaler med seksuelle ydelser til fiskerne. 

På swahili kaldes det ”Jaboya”, den livsfarlige praksis, at kvinder betaler med sex for fisk. Ofte er det unge piger i skolealderen, der bidrager til familiens indtægtsgrundlag ved at tilbyde sex som betaling for fangsten. Men risikoen for graviditet, og for at blive smittet med HIV, er stor. Så stor, at områderne langs Viktoria-søen har de største forekomster af HIV i Kenya. Når piger i skolealderen bliver gravide, er loven, at de må forlade skolen.
Konkurrencen mellem kvinderne på markederne er ovenikøbet blevet hårdere gennem de seneste år. Klimaforandringer, overfiskning og et stigende befolkningspres har medført en nedgang i fiskebestandene.

Bryde en ond spiral
VedvarendeEnergis internationale afdeling er nu klar med en indsats, som har fået navnet ”Turudi Shule – Empowering girls against Jaboya”. Lars Jacobsen er leder af organisationens udviklingsarbejde, og han understreger, at det handler om at bryde traditionen med ”sex for fish”: ”Vi vil med udgangspunkt i to fiskelandingspladser forsøge at bryde den onde spiral. Via lokale forandringsagenter og NGO’er skal projektet bidrage til, at der gennemføres holdningsændrende anti-Jaboya kampagner, og udsatte piger skal samtidig anvises veje tilbage til enten skolen eller jobtræning”. Projektet har fået støtte fra Danmarksindsamlingen 2019, hvor VedvarendeEnergi for første gang fik lov til at få et projekt med.

Alliance med erfaren NGO
For at kunne gennemføre projektet tilfredsstillende har VedvarendeEnergi allieret sig med en erfaren lokal organisation, VIRED international, som VedvarendeEnergi kender fra andre sammenhænge. ”VIRED har tidligere arbejdet i området, de er godt respekterede, og kender de lokale beslutningstagere”, forklarer Lars Jacobsen.
Lige nu er man i gang med at lave mere detaljerede arbejdsplaner og rekruttere projektmedarbejdere. Et andet vigtigt stykke arbejde, som også starter meget snart, drejer sig om at kortlægge de to fiskesamfund, hvor projektet løber af stablen. Det handler mere detaljeret om at finde frem til det antal piger, der er beskæftiget som fiske købere/sælgere, hvor mange og hvem der har forladt skolen for tidligt, samt at få et indtryk af fiskernes og skolernes generelle holdning til problematikken. I juni eller juli måned kommer der for alvor skub i projektet.

Lars Jacobsen er leder af organisationens udviklingsarbejde, og han understreger, at det handler om at bryde traditionen med ”sex for fish”.

Claus Christensen er redaktør af RÅSTOF.

Relaterede artikler

TV-serien om atomkraftværket i Tjernobyl: Når det ... TV-serien Chernobyl lærer os, at det ikke kun er i krig, at sandheden altid er det første offer. Her 33 år efter den værste atomkraftulykke nogensinde...
Mozambique ramt af to cykloner på to måneder Skyldes det klimaforandringer, og hvis ja, hvem skal så betale for genopbygningen?
Kenya Miniwind: Kan vind give billig og ren energi... Hvert femte menneske i verden har ikke adgang til elektricitet. Et samarbejde mellem VedvarendeEnergi, DTU, Vestas samt to kenyanske partnere om at ud...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.