Råstof logo

Som pensionskunder skal vi interessere os for, hvordan pensionselskaberne investerer deres penge. Foto: Colourbox

VEDVARENDEENERGI MENER: Mere udvinding af gas og olie er hykleri

Af Gunnar Boye Olesen

VEDVARENDEENERGI MENER: Skal vi opfordre befolkningen til at ryge mere, så vi kan få flere penge til kræftforskning? Næppe mange politikere vil nikke ja til det forslag.

Men når det gælder udvinding af olie, kul og gas i den danske undergrund synes de folkevalgte at tvivle mere. Her er argumentet fra blandt andre klimaministeren, at vi fint kan hive flere fossile brændsler op af undergrunden for at få råd til den grønne omstilling.

Historien handler om, at den hollandske virksomhed Nail Ressources har søgt om at efterforske Lolland-Falsters undergrund for olie, naturgas og geotermisk energi. Det er sket under den såkaldte ”Åben-dør-ordning”, som er fra før Danmark ratificerede Paris-aftalen, hvor vi forpligtede os til at begrænse den globale middeltemperaturstigning til 1,5 – 2 grader. Skulle Nail Ressources faktisk få held med deres undersøgelser og siden påbegynde udvinding af olie og gas, ja, så betyder det jo helt indlysende, at Danmark bidrager til at øge den globale CO2-udledning. Det vil under alle omstændigheder bringe Danmarks forpligtigelse på Paris-aftalen endnu mere i fare. I VedvarendeEnergi mener vi således, at det er hykleri at bruge pengene fra olie og gas til at styrke den grønne energiomstilling.

Skulle Nail Ressources faktisk få held med deres undersøgelser og siden påbegynde udvinding af olie og gas, ja, så betyder det jo helt indlysende, at Danmark bidrager til at øge den globale CO2-udledning.

Indtil videre har klimapolitik handlet om at begrænse udledningen af drivhusgasser, men ikke om at begrænse udbuddet af fossile brændsler. Det sidste har man ladet markedet om at styre. En rapport fra Oil Change International m.fl. slår fast, at vi ad politisk vej er nødt til at begrænse udvindingen af olie, kul og gas, hvis vi globalt skal leve op til Paris-aftalen. Oil Changes analyse får opbakning fra Energistyrelsen, hvis basisfremskrivning for 2017 viser, hvordan et overudbud af olie via lavere priser har været årsag til den største stigning i det globale olieforbrug og -udledning i fem år.

Hvis Danmark giver tilladelse til det hollandske selskab, forpligter vi os samtidig til at betale 20% af Nail Resources´ omkostninger fra midler i Nordsøfonden. Det er med andre ord ingen gratis omgang for staten. Det hollandske selskab vurderer, at efterforskningen af forekomster vil koste mere end 60 mio. kr. Det turde være indlysende, at de penge var bedre brugt på den grønne omstilling. Og noget tyder på, at danskerne bakker op om en grøn klimaindsats. Concitos seneste klimabarometer viste, at 9 ud af 10 danskere betragter klimaforandringer som et alvorligt problem. Samme undersøgelse viser, at et flertal af vælgerne ønsker, at det parti de stemte på ved sidste valg, gør mere for klimaet.

Det er vigtigt at se, om regeringen har lyttet til dette folkekrav, når ministeren skal i samråd om sagen den 17. august.

Og så skal åben dør-ordningen opdateres, så der ikke længere er mulighed for at søge efter olie og gas, men kun vedvarende energi som fx geotermi (se infoboks).

Artiklen har været bragt som klumme i Energy Supply onsdag den 9. august.

ÅBEN DØR-PROCEDUREN

Åben dør-proceduren giver olieselskaber mulighed for at søge om tilladelse til efterforskning og indvinding af olie og naturgas i det meste af Danmark. Ordningen gælder både alle landområder i Danmark, i de indre farvande og i Nordsøen. Ideen er at skabe efterforskningsidéer til områder, hvor man ikke tidligere har fundet olie og gas.

Energistyrelsen: ”Åben Dør- proceduren gælder for alle ikke-koncessionsbelagte områder øst for 6° 15′  østlig længde. Det betyder, at olieselskaberne i den årlige åbningsperiode fra 2. januar til 30. september løbende kan søge om koncessioner.

Ordningen omfatter et område, hvor der ikke tidligere er gjort kommercielle fund af olie eller gas. Vilkårene for at få en Åben Dør-koncession er derfor mere lempelige end i udbudsrunde-området i den vestlige del af Nordsøen. Det gælder bl.a. kravene til arbejdsprogrammerne.”

TOTAL

For to år siden afblæste det franske energiselskab, Total, deres efterforskning efter skifergas i Nordjylland. Det skete efter lange borgerprotester. Læs om sagen fra Nordjylland her.

Gunnar Boye Olesen er politisk koordinator i VedvarendeEnergi.

Relaterede artikler

Slut med at sælge kritisk infrastruktur til kapita... El, vand og telefoni er fra 90erne og frem blev solgt til udenlandske investorer. Lige nu ser vi en bølge af offentlige tilbagekøb af kritisk infrast...
Tør du investere i atomkraft? Gennem hele sin levetid har atomkraftindustrien været massivt støttet af statslige midler
Leg med ild kan blive ris til egen røv Ved at afbrænde regnskoven øges CO2 i atmosfæren. Samtidig mister vi en række muligheder for at udnytte regnskovens planter til medicin og farmaceutis...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.