Råstof logo

Et forslag fra EU om at sikre bedre vilkår for lokalejet energi hilses velkommen af Gunnar Boye-Olesen

Vinterpakke fra EU er ikke en ren gave

Af Claus Christensen

Uambitiøse klimamål frem mod 2030 og vanskelige forhold for lokale energiprojekter. Det er to af problemerne ved EU’s vinterpakke, ifølge Gunnar Boye Olesen fra VedvarendeEnergi. Til gengæld ser han med tilfredshed på de skærpede krav til biomasse og et forslag om særlige regler for VE-fællesskaber

Den hidtil største ”energipakke” i Europa. Det er EU-kommissionens seneste udspil på energiområdet, som blev lagt på bordet i slutningen af november 2016. Mere end 1000 sider og i alt 8 EU-lovforslag, der berører alle dele af energisektoren i form af forslag til forordninger og direktiver, suppleret med mere uforpligtende meddelelser. En stor mundfuld, men hovedpunkterne er de 5 direktivforslag: – Vedvarende energi – Elmarkedet – Energiunionen – Energieffektivitet – Bygningsenergieffektivitet

Vinterpakken omfatter hele energisektoren i EU, og man forudser, at den kan skabe 900.000 nye arbejdspladser i Europa. Men først og fremmest handler det om at sikre, at EU når sit mål med udbygningen af vedvarende energi og samtidig når at realisere sit mål om energieffektivisering, samt ikke mindst målet om 40% mindre drivhusgas i 2030 i forhold til 1990.

“Det ærgrer mig, at det nye direktiv er en svækkelse af det gamle, som havde et mål for hvert lands udbygning med vedvarende energi indtil 2020.” Gunnar Boye Olesen.

Nye energimål er en svækkelse
Gunnar Boye-Olesen, politisk koordinator i VedvarendeEnergi, er ikke umiddelbart begejstret for direktivforslaget for vedvarende energi: ”Det ærgrer mig, at det nye direktiv er en svækkelse af det gamle, som havde et mål for hvert lands udbygning med vedvarende energi indtil 2020. Landene havde simpelthen ikke lyst til et forpligtende mål for 2030, og det betyder jo, at nogle lande vil kunne slippe af sted med at gøre ganske lidt.”

Mindre statsstøre mere udbud
EU-kommissionen lægger også op til at begrænse støtten til vedvarende energi i form af begrænsninger for national støtte til VE. Det vil betyde, at udbudsformen får en større plads frem for en fast støtte pr. produceret kWh. ”Det kan betyde rigtig meget for mindre, folkelige energiinitiativer, når man ikke ved, hvor meget man kan få for fx elproduktionen. Endnu vigtigere er, at det kræver, at projekterne er klar, når udbudsprocessen kører. Der er ikke tid til at en lokal organisering kommer på plads. Vi må forudse, at mindre aktører får det sværere. Man har i EU-Kommissionen valgt at fokusere på formelle konkurrenceforhold. Men hvis systemet modvirker projekter, der gavner lokalt, så mener vi i VedvarendeEnergi, at systemet er forkert konstrueret”, siger Gunnar Boye Olesen. Til gengæld indeholder direktivforslaget en artikel om, at landene kan give særlige fordele for lokale VE-fællesskaber med mindst 50% lokalt ejerskab.

Helt tilfreds er Gunnar Boye-Olesen heller ikke med den fælles målsætning i EU om tilføjelses af mere vedvarende energi: ”Jeg mener, at den fælles målsætning om 27% vedvarende energi i 2030 er for uambitiøs til at sikre en reduktion af EU’s drivhusgasser, der er forenelig med EU’s ansvar for at nå Paris-aftalens mål.

Til gengæld er Gunnar Boye-Olesen mere optimistisk med EU-kommissionens udspil omkring biomasse i energiforsyningen. Her lægger EU op til, at afbrænding af halm, træ og andet nedbrydeligt affald skal imødese flere krav: ”Det er rigtig godt, at der er mere fokus på bæredygtighed i forhold til biomasse. Hvis vi stiller som krav, at biomasse skal være bæredygtigt, så kan den få en langt mere positiv rolle som erstatning for fossil energi.”

Claus Christensen er redaktør af Råstof.

Relaterede artikler

Slut med at sælge kritisk infrastruktur til kapita... El, vand og telefoni er fra 90erne og frem blev solgt til udenlandske investorer. Lige nu ser vi en bølge af offentlige tilbagekøb af kritisk infrast...
Tør du investere i atomkraft? Gennem hele sin levetid har atomkraftindustrien været massivt støttet af statslige midler
Leg med ild kan blive ris til egen røv Ved at afbrænde regnskoven øges CO2 i atmosfæren. Samtidig mister vi en række muligheder for at udnytte regnskovens planter til medicin og farmaceutis...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.